آموزش نوگلان /افتتاحیه مکان شهدای گمنام درشهرستان صحنه/تصویر

بسیج مداحان: آموزش نوگلان /افتتاحیه مکان شهدای گمنام در شهرستان صحنه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار بسیج مداحان،آموزش نوگلان /افتتاحیه مکان شهدای گمنام در آذرماه سال جاری با حضور مسئول تربیت وآموزش وجانشین سپاه حاج آقا سلیمانی و سرهنگ داوری در شهرستان صحنه برگزار شد.

خبرهای تازه