همایش مداحان و مدیران هیئات مذهبی و شعرای آیینی در صحنه برگزار شد / گزارش تصویری

بسیج مداحان: همایش مداحان و مدیران هیئات مذهبی و شعرای آیینی در تاریخ 7 مهر ماه در صحنه برگزار شد

خبرهای تازه