پنجمین جلسه شورای عالی قشر سازمان بسیج مداحان استان کرمانشاه / گزارش تصویری

بسیج مداحان: پنجمین جلسه شورای عالی قشر سازمان بسیج مداحان استان کرمانشاه روز یکشنبه 2 آبان ماه برگزار شد .

خبرهای تازه